Cookies有助于为您提供更好的服务。使用我们的服务,即表示您同意我们使用cookies。有关详细信息,请从此处了解更多详情我同意,继续。
公司产品


服务
解决方案
联系我们
公司选择您所在的国家
纸卷夹
China

纸卷夹

型号 AR-22

型号 AR-22

搬运造纸厂、仓库及印刷厂内的中小型纸卷。

产品范围: 1750 Kg - 2350 Kg

另外:

 • 可安全有效的用于垂直或水平搬 运纸卷
 • 轻薄而平滑的夹臂和框架设计, 提供高能见度及先进的液压操 作
 • 长臂、短臂可动,整体式长臂适 用于搬运单个纸卷,分离式长臂 适于搬运1-2个纸卷
 • 180° 旋转,旋转至垂直位置时,有液压缓冲装置
 • 所有液压功能使用内置泄压阀和 止回阀提供保护。所有维修保养 位置便于维护
型号 AR-22
打印
型号 AR-22
型号 AR-22
型号

承载
能力
载荷
中心
纸卷
直径
高度

自重

水平
重心
垂直
重心
失载距

夹板
尺寸
上下夹
板间距
安装
高度
安装
等级
QBPADWHCGVCGLLM x NOHISO
kgmmmmmmkgmmmmmmmmmmmm2328
整体式长臂 Unsplit long arm
AR-22RH-12F2350600600-1200830620248360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-122350600250-1200830625248360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-13F2200650600-1300830630267360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-132200650250-1300830635267360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-14F2000700600-1400830640286360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-142000700250-1400830645286360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-15F1900760700-1520830650307360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-151900760250-1520830655307360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-16F1750800700-1600830660328360180220x300200602 / 3 A
AR-22RH-161750800250-1600830665328360180220x300200602 / 3 A
分离式长臂 Split long arm
AR-22RJ-12F2350600600-1200830610229360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-122350600250-1200830615229360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-13F2200650600-1300830620247360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-132200650250-1300830625247360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-14F2000700600-1400830630267360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-142000700250-1400830635267360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-15F1900760700-1520830640287360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-151900760250-1520830645287360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-16F1750800700-1600830650308360180220x300200602 / 3 A
AR-22RJ-161750800250-1600830655308360180220x300200602 / 3 A

选项:

 • 附加2路液压油路
 • 型号 AR-22RHF/RJF 短臂固定
 • 型号 AR-22RH/RJ 短臂可动
 • 液压系统压力和推荐流量详见液压参数1-20页
 • 标准夹板: 高摩擦力的铸钢夹板
 • 水平搬运时,在货叉上的最小前倾为5°
 • 如需0°倾斜,可配特殊夹臂,详情请咨询博索尼奥拉茂公司

另外:

 • 特殊纸卷范围
 • 其他可选夹板:
 • - 喷钢夹板
 • - 橡胶夹板
 • - 聚氨酯夹板
 • - 全长度夹板